Privat policy

På Pukka Herbs behandlar vi din integritet och säkerhet på internet med stor respekt.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan part, av någon anledning, såvida vi inte är begärda att göra så av en brottsbekämpande enhet eller statlig myndighet på grund av bedrägeri etc.

Du kan komma åt vår webbplats och dess innehåll utan att avslöja dina personuppgifter.

Vi loggar inte dina personuppgifter automatiskt, inte heller länkar vi redan loggad information med personliga data.

Vi samlar de personuppgifter som du frivilligt anger när du använder vår webbplats endast i syfte att förse dig med våra tjänster. Vi ger inte ut uppgifter till någon annan part.

Vi samlar inte in information om våra besökare från andra källor såsom offentliga register eller organ, eller privata organisationer.

Vi avslöjar inte dina personuppgifter till våra dotterbolag eller andra organisationer.

Vi har genomfört säkerhetspolicy, regler och tekniska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har under vår kontroll från obehörig åtkomst, olämplig användning eller avslöjande, obehörig modifiering, olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust.

Alla våra anställda och dataprocessorer, som har tillgång till, och är associerade med behandling av personuppgifter, är skyldiga att respektera sekretessen för våra besökares personuppgifter.

Vi ser till att dina personuppgifter inte kommer att lämnas ut till statliga institutioner och myndigheter, utom om det krävs enligt lag eller annan reglering.

Vi ger dig möjlighet att bestrida de data vi har om dig och i förekommande fall, kan du få data raderad, avslutad, rättad eller ändrad.

Om du har några frågor om din integritet vänligen ring Biofood på tel 08-500 200 00 eller maila på info@biofood.se